Dhreams Terms of Service (“Agreement”)

This stuff is pretty important so we recommend you read it thoroughly and don’t skip any parts as it may effect you later on.

The english version is coming soon!

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Dhreams.com: Dhreams.com, Nederland. Dhreams.com kan mede worden aangeduid als: wij, ons, onze.
Consument: de afnemer van het product. De afnemer van het product kan een persoon zijn van 18 jaar of ouder, of een rechtspersoon.
Designer: het persoon/bedrijf dat het 3d printbare product ontwerpt en de licentie heeft van het 3d printbare design.
Dhreams: naam van het bedrijf
3D content: 3D printbaar bestand dat door een designer of gebruiker is aangeleverd, en ook de juridische eigenaar is van het product.
3D print: de 3D content omgezet in een fysiek object doormiddel van 3D printing
Order: bestelling voor een 3d print of 3D content, geplaats door een persoon of bedrijf.
3d design fee: de fee per product. Die wordt gevraagd door dhreams.com. De fee bestaat uit de prijs die vooraf is bepaald door de printer voor het aantal kubieke centimeters en uit alle overige kosten.
3d service fee:
Website: De website van dhreams.com: http://www.dhreams.com
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING
Naam onderneming: Dhreams.com
Email: info@dreams.com

ARTIKEL 3 – ALGEMEEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de site gebruikt en/of de diensten die worden aangeboden door dhreams.com. Door het gebruik van de website en/of dienst verklaart de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en akkoord is gegaan met de voorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden dient u geen gebruik te maken van de website of service of enige andere vorm van service of content die door dhreams.com is aangeleverd
Dhreams.com behoud zich het recht ten alle tijden de algemene voorwaarden te veranderen. Veranderingen in de algemene voorwaarden worden door dhreams.com kenbaar gemaakt via de website, social media of andere manieren die dhreams.com geschikt worden geacht. Dhreams.com is niet verantwoordelijk voor gevolgen van het niet naleven van de algemene voorwaarden. Dhreams.com verwacht van u dat u de algemene voorwaarden regelmatig controleert, zo dat u op de hoogte bent/blijft over veranderingen in de algemene voorwaarden.
ARTIKEL 4- DHREAMS.COM SERVICE
De dienst die dhreams.com aanbied bestaat uit het faciliteren van een platform dat designers en de consument aan elkaar verbind. Dit doen we als volgt. Dhreams.com laat desingers hun designs aanbieden op het door ons gefaciliteerde platform. Consumenten kunnen vervolgens het door dhreams.com gecontroleerde en geaccepteerde design kopen. Afspraken over de prijs worden in een later onderwerp verder toegelicht. De consument krijgt vervolgens de mogelijkheid om het design tot zich te nemen. Hierbij geldt dat de designer de eigenaar blijft van het design, de afnemer van het product mag ten alle tijden het product niet vermenigvuldigen buiten het huishouden. Als dit wel gebeurd behoud dhreams.com zich het recht passende maatregelen te nemen.

ARTIKEL 5 –DESIGNER
Dhreams.com heeft een aantal voorwaarden om een designer te kunnen worden, namelijk: informatie over de designer (naam, adres, email enz.), contact mogelijkheden (in ieder geval email), bank gegevens. Gegevens over bank en adres kun ook op een later moment worden ingevuld, tot die tijd kunnen en worden er geen betalingen gedaan.
De (rechts)persoon vult alle informatie in naar waarheidsgetrouw.
Het bewaken en onthouden van de inlog combinatie valt onder eigenverantwoordelijkheid van de gebruiker
De gebruiker dient de persoonsinformatie en bankgegevens up to date te houden. Als de informatie niet correct is kan er niet worden overgegaan op de betaling en behoud dhreams.com zich het recht om de betaling uit te stellen tot de eerste volgende betalingsafspraak.
ARTIKEL 6 – Service Fee
Dhreams.com vraagt voor het verkopen van een product een fee van 15% met een minimum van 1 euro. Gratis artikelen vallen hier niet onder.

ARTIKEL 7 – USER
De service die wordt geleverd door dhreams.com is beschikbaar voor iedereen die ouder is dan 18 jaar of namens een bedrijf handelingen mag verrichten met betrekking tot het accepteren van de algemene voorwaarden en het verrichten van aankopen. Aankopen kunnen alleen worden gedaan door gebruikers die staan geregistreerd als gebruiker van dhreams.com.
Gebruikers of bezoekers van de site zijn verplicht dat de informatie die ze op de site zetten waarheidsgetrouw, eerlijk, rechtvaardig is en niet in schending is met het (inter)nationale recht of het recht van een derde partij. De service mag alleen gebruikt worden waarvoor het in de algemene voorwaarden artikel 4 is beschreven. De website mag dus niet worden gebruikt voor:
– Het versturen van onpersoonlijke massa mailing (spam)
– Het gebruiken van de site voor commerciële doeleinden buiten de site om
– Het verwijderen van door designs of door dhreams.com geüploade informatie of content
– Het is niet toegestaan te hacken of de site te veranderen
– Het is niet toegestaan content of informatie te gebruiken van de site zonder vooraf toestemming te hebben gevraagd aan dhreams.com
Het is gebruikers niet toegestaan comments te plaatsen bij de designs die door personen als beledigend, bedreigend, kwetsend, aanvallend, van seksuele aard zijn en/of illegaal zijn te plaatsen.

ARTIKEL 8 – DESIGNS
Het is de designer niet toegestaan om aanstoot gevende producten in de shop de plaatsen. Onder aanstootgevende producten verstaat dhreams.com designs van seksuele aard, racistische voorwerpen, of andere designs die voor bepaalde mensen als kwetsend kan worden ervaren.
De designs mogen alleen worden geupload door de rechtmatige eigenaar en/of designer van het design. Dhreams.com heeft het recht ten alle tijden een onderzoek in te stellen of de verkoper ook de rechtmatige eigenaar is.
Dhreams.com behoudt zich het recht om ten alle tijden producten uit de store te verwijderen, zonder opgaaf van een reden.
Dhreams.com moet in ieder geval de volgende informatie over het design ontvangen:
Dhreams.com heeft het recht kortingsacties op te zetten. De designer gaat hier mee akkoord, heeft de designer bezwaar tegen de algemene kortingsacties dient de designer een email te sturen naar designs@dhreams.com.
Dhreams.com is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of fouten in het design of in het geprinte object.
Dhreams.com hecht veel waarde aan klanttevredenheid. Mocht het design niet voldoen aan de verwachtingen stuur dan email met het probleem en alle mogelijke andere van belang hebbende informatie.
ARTIKEL 9 – RECHTEN
Als de designer een design upload verklaart de designer de rechtmatige eigenaar te zijn en het recht heeft om het design te uploaden.
Dhreams.com is niet aansprakelijk als de designer onrechtmatig een design heeft geüploade. De designer blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het door hem geüploade design.
Dhreams.com heeft het recht alle afbeeldingen of andere content die de designer heeft geüploade te gebruiken voor marketing of andere doeleinden. Dhreams.com zal deze content of afbeeldingen alleen gebruiken voor eigen doeleinden en zullen nooit verkocht worden aan derden.
ARTIKEL 10 – PRIVACY
Dhreams.com hecht veel waarde aan uw privacy. Dhreams.com zal uw gegevens nooit doorverkopen aan derde partijen.
ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID
Dhreams.com is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aangebracht door gebruikers, bezoekers of andere.
De website van dhreams.com kan doorlinken naar andere website die niet onder controle staan van dhreams.com. Dhreams.com is niet verantwoordelijke voor die site. Het is aan de gebruiker zelf te beoordelen of hij gebruik wil maken van de site. Dhreams.com adviseert om de terms van de website te controleren.
ARTIKEL 12- CONTACT
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van de algemene voorwaarden. Of heeft u opmerkingen over de site, privacy of andere dingen, alstublieft stuur een mail naar info@dhreams.com
ARTIKEL 13 – ORDER
Omdat alle design (mede) speciaal voor u zijn ontworpen kunt u uw order niet annuleren.
De order is pas afgerond als het gehele bestelproces is afgerond. Het bestelproces is afgerond als de betaling is binnengekomen bij dhreams.com
Dhreams.com heeft het recht ten alle tijden een order de annuleren. Als er door de afnemer geen foute zijn gemaakt heeft hij het recht op teruggave van het geld. Dit geldt dus alleen als dhreams.com de order annuleert en de afnemer het design nog niet heeft ontvangen. Het is aan dhreams.com om dit te beoordelen. Geld teruggave gebeurd uiterlijk 14 dagen nadat de order is geannuleerd.
De prijs die wordt weergegeven tijdens het bestelproces is de uiteindelijke prijs die betaald moet worden. De prijs wordt weergeven inclusief btw. Kortingen worden zelf aangegeven. Eventuele kortingscode ’s moeten zelf worden ingevuld en worden daarna doorberekend.
Kortingscode ‘s kunnen niet worden gebruikt in combinatie met algemene of designers kortingsacties.

ARTIKEL 14- PAYMENT
Dhreams.com betaalt alle designers uit op de 5de van elke maand. Dhreams.com vraagt 15% aan een fee met een minimum van 1 euro. Dit bedrag wordt ingehouden op het te betalen bedrag aan de designer.
Bij kortingsacties wordt het bedrag inclusief de korting de 100%. Daarna gaan de algemene regels weer op zoals beschreven in de algemene voorwaarden.